alexa
置頂

為什麼我們要學《莊子》,對人生有什麼樣的益處?

莊子的學問拿到百貨公司有什麼用?
文 / 一流人    
2019-08-30
瀏覽數 14,700+
為什麼我們要學《莊子》,對人生有什麼樣的益處?
僅為情境配圖。圖片來源:pixabay
分享 Line分享分享 複製連結

惠子謂莊子曰:「魏王貽我大瓠之種,我樹之成而實五石,以盛水漿,其堅不能自舉也。剖之以為瓢,則瓠落無所容。非不呺然大也,吾為其無用而掊之。」莊子曰:「夫子固拙於用大矣。宋人有善為不龜手之藥者,世世以洴澼絖為事。客聞之,請買其方百金。聚族而謀曰:『我世世為洴澼絖,不過數金;今一朝而鬻技百金,請與之。』客得之,以說吳王。越有難,吳王使之將。冬與越人水戰,大敗越人,裂地而封之。能不龜手,一也;或以封,或不免於洴澼絖,則所用之異也。今子有五石之瓠,何不慮以為大樽而浮乎江湖,而憂其瓠落無所容,則夫子猶有蓬之心也夫!」 —〈逍遙遊〉第五段

我們前文曾提到一切心病無非是執著外物為我,因而凝為成見,不知變通,漸成負累。乃至當聽到足以救命的妙方之時,心也早被成見堵塞(有蓬之心)而聽不進去了!

在〈逍遙遊〉的最後兩段,莊子就很感慨世人總以世俗的有用為標準(有收益、有成就、有增加,卻不知負累病痛也增加),來評定、譏諷莊子之說為無用。

莊子於是藉惠施為世俗觀點的代表,使用比喻性的說辭來提出對莊子的質疑:魏王曾經送給我一些大葫蘆瓜的種子,我拿來種植,熟成乾硬的葫蘆瓜拿來做成大水壺,沒想到盛水之後,瓜壁根本不能承受滿水的內壓力而破裂了!改拿來剖成兩半作水瓢來舀水,卻找不到能容它去舀水的夠大水池。這葫蘆瓜並不是不大,但一點兒用都沒有,所以我把它給打碎扔了!

惠子正是用葫蘆瓜來暗示莊子的言論,雖然層次很高,包羅很廣,但落到日常生活上有什麼用呢?

莊子當然聽得懂他的話,於是順著惠子的比喻,也用比喻去回答。他先舉一個宋人的例子(又是宋人,宋人向來以拘泥迂拙著名):有一個宋國人發明了一種專治富貴手的靈藥,於是代代子孫都憑此利器以替人洗衣為業。有人聽說了這帖靈藥,願意出高價來買這個方子。這家人為此開了家族會議,覺得以超過家族年收入數十倍的高價出售,是個難得的好機會,就決議賣了。結果那買主就憑這一項祕密武器去遊說吳王,在一次冬天越國入侵的水上戰役中,大敗越國部隊,那人也因此封侯。

莊子說:同樣憑這一帖藥讓雙手在冬天常碰到水的情況下不致龜裂,但那家族的人只能世世幫人洗衣服,這買主卻功成名就,裂地封侯。請問二者差別在哪裏?不過是看你的心夠不夠開放靈活,善用各種事物罷了!所以說回到惠先生您的大葫蘆,我也不妨幫您作一點創造性思考:你何不考慮一下,就把它改造成一個大救生圈,把它綁在身上在江上湖中自在游泳?您惠先生怎麼會擔心它沒處用呢?這全是因為你的心老早被種種成見堵住罷了!

藉著這比喻,莊子正是在申說這種探究人生根源的哲理,粗看沒用(若拘泥在衣食謀生),其實只要換個層面(從生理轉到心理),就會發現它真的是妙用無窮哩!

以前也曾有課堂上的學生質疑:老師的課是很有趣,但拿到百貨公司有什麼用?我回答說:莊子的學問的確不見得能幫你賺錢,但他卻能幫你如何不致被你所賺的錢害慘!依然能在濁世逍遙自在。這種用處還不夠珍貴嗎?

為什麼我們要學《莊子》,對人生有什麼樣的益處?本文摘自:《在無何有之鄉遇見莊子》,曾昭旭著,九歌文化出版。

分享 Line分享分享 複製連結
心靈成長生活閱讀
您也可能喜歡這些文章
您也可能喜歡這些文章